Հանրային քննարկում. Գիտատեխնիկական հենքով նոր բժշկական կենտրոն Հայաստանում