Բաց հարթակ. Մշակույթը ժամանակակից մարդուն պիտի հուշի, որ նա՝ մարդը, գոյություն ունի