Բաց հարթակ. Գիտական առաջընթացի համար պետք է արմատապես փոխել գիտության և կրթության կազմակերպման ձևը