Բաց հարթակ. Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը գների կարգավորման գործառույթ չունի