Բաց հարթակ. Գիտության ոլորտում պետական խոշոր ներդրումը ռիսկային է, բայց՝ արդարացված