Մթնոլորտը Գագիկ Սուրենյանի հետ. Պասսատները և դրանց առաջացումը