Սահմանազատում իրականացնելիս հաշվի են առնվելու ՀՀ ազգային արխիվում պահվող քարտեզներն ու փաստաթղթերը