Շիրակ Թորոսյանի, Արամ Պետրոսյանի և Մասիս Հունանյանի ընկերությունը՝ Մարինե Կարապետյանի բացահայտմամբ