Ստեփան Գրիգորյանի և Լևոն Բարսեղյանի ընկերությունը՝ Մարինե Կարապետյանի բացահայտմամբ