Բաց հարթակ. Առանց թղթաբանության. առողջապահության համակարգը` էլեկտրոնային