Էկոնոմ-X. Վարկերը՝ մարդկանց և տնտեսության կյանքում