Ամեն օր. Սիրիան Ցեղասպանությունը ճանաչեց realpoltik-ի արդյունքում