Սուրեն Սաֆարյանի և Լևոն Աբրահամյանի ընկերությունը՝ Մարինե Կարապետյանի բացահայտմամբ