Բաց հարթակ. Պետք է դադարել պղտորել ԵՊՀ-ի մթնոլորտը