Բաց հարթակ. Կորոնավիրուսը սննդի միջոցով չի՛ փոխանցվում