Դավիթի, Գարիկի, Արամի ընկերությունը՝ Մարինե Կարապետյանի բացահայտմամբ