Հայկ Սարգսյանի և Դավիթ Հայրապետյանի ընկերությունը՝ Մարինե Կարապետյանի բացահայտմամբ