Բաց հարթակ. Տարածքի և բույսերի կորուստներ. Բուսաբանական այգին 30 տարի մատնված է եղել անուշադրության