Տիգրան Հակոբյանի և Պետրոս Ղազարյանի Dialogue-ը | Հերթական շարժման նույն հանգրվանը