Զինված ուժերի արդիականացում. Որակապես նոր բանակ | Հանրային քննարկում