Բաց հարթակ. Իրանի տարածաշրջանային ազդեցությունը հետզհետե կմեծանա