Բաց հարթակ. Բարեգործությունը պիտի դրվի ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա