Հանրային քննարկում. Արևմուտք-Ռուսաստան տնտեսական պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի վրա