Ջերմոցային գազեր և աերոզոլներ․ Մթնոլորտը Գագիկ Սուրենյանի հետ